Uszczelnienia budynków

Od wielu lat specjalizujemy się w uszczelnianiu budynków:

izolacje przeciwwodne

- wykonywaniu dylatacji stropów i posadzek przemysłowych,

- wykonywaniu izolacji powłokowych i bezpowłokowych,

-  likwidowaniu spękań i rys skurczowych,

- uszczelnianiu i wykonywaniu nawierzchni balkonów i tarasów,

- wzmocnień skorodowanych, uszkodzonych konstrukcji żelbetowych.